Corona virus (covid-19) in Nederland

Corona virus (covid-19) in Nederland

Axentrix Vastgoedbeheer speelt in op de genomen maatregelen per 12 maart 2020.
Ledenvergaderingen en/of overleggen met besturen/eigenaren/kascommissieleden etc.. worden of zijn geannuleerd.
De komende periode zal worden bekeken hoe en wanneer nieuwe afspraken kunnen worden ingepland.
M.b.t. het uitvoeren van technische werkzaamheden in/aan de gebouwen zullen per geval nadere afspraken worden gemaakt.
De uitvoerende partijen dienen zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM zoals deze zijn afgegeven. Axentrix Vastgoedbeheer werkt in de tussentijd met de nodige aanpassingen door en is bereikbaar via telefoon en mail.