Module bestuurlijke ondersteuning

Module bestuurlijke ondersteuning

Module bestuurlijke ondersteuning

 • het organiseren van de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) namens het bestuur, waaronder het uitnodigen van de eigenaren, opstellen van de door het bestuur aangegeven agendapunten en het versturen van alle vergaderstukken aan de leden
 • het opstellen van de besluiten- en actielijst tijdens de ALV en deze ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur en publiceren
 • uitvoeren van besluiten vanuit de algemene ledenvergaderingen
 • bijwonen van de bestuursvergadering voorafgaand aan de ALV
 • eigenaren digitaal inzage verlenen in de administratie via het VvE web portaal
 • aanleggen van het register van eigenaren
 • nieuwe eigenaren registreren en voorzien van alle relevante informatie inzake de VvE
 • administratie voeren en archiveren conform de splitsingsakte
 • het verzorgen van alle overige correspondentie die onder normale omstandigheden gevoerd worden
 • vragen van leden beantwoorden

Modules:

100% Organic Ingredients

Contract
-beheer

All-natural Fragrances

Financieel-
beheer

Up to 35 Hours of Burn Time

Technisch-
Beheer