Module financieel beheer

Module financieel beheer

Module financieel beheer

 • periodieke VvE bijdragen berekenen en van eigenaren incasseren
 • opstellen van de concept begroting voor het komende boekjaar en deze presenteren tijdens de ALV
 • zorgen voor een rekening courant en spaarrekeningen op naam van de verenigingtoezicht houden op herbouwwaarde (tijdig agenderen hertaxatie)
 • contact onderhouden met de bank instelling waar de bankrekeningen gehouden wordt
 • facturen en declaraties nakijken op juistheid en namens de VvE tijdig betalen
 • het bijhouden van de financiële administratie
 • balans, exploitatierekening en toelichting samenstellen volgens het format van Axentrix Vastgoedbeheer in het VvE web portaal
 • jaarrekening presenteren aan de kascommissie en vragen beantwoorden
 • exploitatieresultaat reserveren en reservefondsaandeel berekenen
 • betalingsachterstanden voor het bestuur publiceren en wanbetalers herinneren en aanmanen
 • organiseren van en toezicht houden op deurwaarderstrajecten
 • verklaring verschuldigde bijdragen voor de notaris opstellen en verzenden
 • controleren van nota’s en zorgen voor correcte tenaamstelling en correspondentiegegevens bij crediteuren
 • de vergadering proactief adviseren over de liquiditeit  van de vereniging

Modules:

100% Organic Ingredients

Contract-
beheer

All-natural Fragrances

Bestuurlijke
Ondersteuning

Up to 35 Hours of Burn Time

Technisch-
beheer