Module Technisch Beheer

Module Technisch Beheer

Meerjaren planmatig onderhoud:

 • jaarlijks presenteren van een doorkijk van 15 jaar voor het planmatig onderhoud (MJOP) ten behoeve van de reservering voor onderhoud
 • het opstellen en minimaal om de 3 jaar actualiseren van de MJOP
 • de vergadering proactief adviseren over planmatig onderhoud en de gevolgen voor de liquiditeit
 • offertes voor in het MJOP gepland onderhoud opvragen en een vergelijk hiervan voorleggen aan het bestuur
 • jaarlijkse opname van de te onderhouden onderdelen
 • toezicht houden op en co√∂rdinatie van de uitvoering van het planmatig onderhoud

Onderhoudscontracten:

 • organiseren van de contracten van dagelijks onderhoud, zoals schoonmaak en groenvoorziening
 • onderhoud van de gemeenschappelijke installaties organiseren
 • oplossen van klachten vanuit de vereniging over kwaliteit/uitvoering van onderhoudscontracten
 • relatiebeheer met de contractpartijen
 • het steekproefsgewijs ter plaatse controleren van uitgevoerde werkzaamheden aan de hand van de ontvangen facturen

Storingen:

 • storingsmeldingen 24 uur per dag aannemen
 • reparaties opdragen
 • opdrachten geautomatiseerd registreren en archiveren
 • signaleren van bijzondere onderhoudsmeldingen of situaties en deze melden bij het bestuur

Algemeen:

 • registratie van al het dagelijks en planmatig onderhoud
 • eigenaren via het web portaal inzage geven in de onderhoudscontracten, MJOP en klachtenonderhoud.

Modules:

100% Organic Ingredients

Contract-
beheer

All-natural Fragrances

Financieel-
beheer

Up to 35 Hours of Burn Time

Bestuurlijke Ondersteuning